top of page
csr-hero.jpg

Investeringar i en gemensam framtid.

Hållbarhet

Hur bygger man ett hållbart samhälle i dag? Frågan är naturligtvis både stor och viktig och på Protorp ser vi inte klimatmål som något vi vill följa, utan som en naturlig del av hela vår strategi för hur vi bygger fastigheter som håller över tid.

 

Ett av våra främsta mål är att öka den positiva miljöpåverkan i de områden vi investerar i genom våra boenden. Det gör vi genom att bygga så klimatsmart det går samt investera i mer hållbara uppvärmningskällor.

 

Vi inspireras av FN:s globala klimatmål gällande bland annat god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla och hållbara städer och samhällen.

God hälsa & välbefinnande

(FN:s klimatmål nummer 3)

Alla människors hälsa påverkas av såväl ekonomiska, sociala som ekologiska faktorer och för Protorp är detta viktiga aspekter att ta tillvara på när vi utvecklar områden. Många av våra områdesplaner är utvecklade med närhet till service såsom förskoleverksamhet, kommunikation och annat för att möjliggöra och underlätta det vardagliga livet.

Hållbar energi för alla

(FN:s klimatmål nummer 7)

Under uppförande av fastigheter  försöker vi på Protorp i mesta möjliga mån bygga in mer hållbara energikällor såsom solceller och bergvärme. Vi arbetar också aktivt med att stötta och underlätta för våra hyresgäster att välja mer klimatsmarta lösningar för belysning, uppvärmning och energikontroll.

Hållbara städer och samhällen

(FN:s klimatmål nummer 11)

När vi utvecklar och bygger nya bostadsområden, är flera av de val vi gör styrda av att skapa samhällen och områden som gör dem inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

ESG

Med ESG-kriterierna menas att hänsyn är tagen till miljökriterier, social hållbarhet och bolagsstyrning, vilket vi på Protorp byggt in i vår bolagsstruktur från dag 1. För oss är det självklart och viktigt att utveckla fastighetsprojekt med miljö och hållbarhet i fokus, driva projekt där den sociala hållbarheten i samhället kommer långt upp på agendan och agera korrekt och professionellt i alla led.

Vi utvecklar och bygger klimatsmart med analys och struktur för att förbättra hållbarheten i alla våra projekt.

Vi drivs av att skapa förutsättningar för god hälsa & socialt värdeskapande, genom att aktivt bistå att minska bostadsbristen i Sverige. Protorp har bland annat

ett stort socialt engagemang i stiftelsen 10K Alpine.

Protorp arbetar aktivt med vår egen bolagsstyrning, uppföljning och kontroll, interna ersättningsprinciper och med regelverk mot korruption. 

bottom of page