top of page
projekt-hero.jpg

Här investerar vi för framtiden. 

Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av tidigare aktuella projekt som alla är utvecklade med Protorpmodellen. 

Säbyholm

Upplands-Bro

Säbyholm är ett tidigare gods i Låssa Socken i Uppland som är beläget några kilometer sydväst om Bro och ligger tätt intill Mälaren. Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium med en historia cirka 100 år bakåt i tiden. Kommunen har som målsättning att ta till vara på och utveckla platsens mångsidiga kvaliteter och genom en nyexploatering av området bedömer man att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras. Området präglas av en unik natur och vackra miljöer och bör på sikt kunna utvecklas till en naturlig mötesplats med ett etablerat närings- och friluftsliv.

 

Protorp planerar att utveckla bostäder i området med blandad upplåtelseform. Bostäderna kommer beläggas inom tre separata kvarter – Trädgårdskvarteret, Bygatan och Lantliv – som vardera har sitt eget karaktäristiska utseende, samt ett antal fristående parkvillor. Protorp har initierat detaljplanearbetet och det finns goda möjligheter till byggstart under 2023.

 

Protorp planerar även att utveckla det kommersiella bestånd som finns i området genom den generösa byggrätten. I samklang med bostadsutvecklingen kommer det kommersiella fastigheterna att skapa en attraktiv plats och destination för människor från när och fjärran. De båda projekten samverkar och lyfter varandra.

De gamla elevhemmen i området har varsamt renoverats och byggts om till 55 st bostadsrätter och oljepannor har ersatts med bergvärme. Vidare har de fem gårdarna i området renoverats och utvecklats. Gårdarna har varierande storlek och verksamhet, alla är idag i full drift. Protorp har tidigare startat en förskola i området som drevs i egen regi under fem år innan verksamheten såldes vidare till Atvexa, som har som mål att bygga ut densamma när detaljplanen för området är klart.

sabyholm.png
BRF_FUNÄSDALEN_VY01_210907.jpg

Funäsdalen

Härjedalen

I västra Härjedalens vackra fjällmiljö ligger högattraktiva Funäsfjällen med Funäsdalen som centralort. Området präglas av ett stort utbud av aktiviteter och service under såväl sommarhalvåret, med bland annat vandringsmöjligheter, paddling och cykling, som vinterhalvåret med Skandinaviens största skidområde och längdspår i världsklass. Allt för en aktiv livsstil och för dem som njuter av allt annat som fjällen har att erbjuda. I området finns idag ett flertal välrenommerade restauranger samt hotell och en tradition och stolthet i att bevara och lyfta lokalt näringsliv och närproducerat.

 

Vid foten av Funäsdalsberget, i direkt anslutning till skidbackarna, är ett nytt centrumområde under utveckling innehållande bostäder, restauranger och andra funktioner som passar väl in i den aktivitetsfulla omgivningen. Centrumområdet går under namnet Kåvan och i detta område, med bästa läge, Ski in/Ski out, utvecklar Protorp 20 bostadsrätter i två etapper, BRF Kåvan Chalet & Townhouse. Lägenheterna har en yta mellan 70-143 kvm som planerats för att effektivt passa en aktiv livsstil och hysa flera familjer utan att tumma på generösa rum för umgänge och gemenskap. Inredning är vald med noga omsorg om detaljer för att skapa en harmonisk och exklusiv fjällkänsla.

 

Protorp har även ett mycket starkt samarbete med lokala aktörer och arbetar bland annat med Funäsdalen Berg & Hotell samt 10K Alpine för att främja ungdomsidrott och det lokala samhället.

Läs mer om projektet på

bottom of page