top of page

Säbyholm Detaljplan antagen


Det var med mycket positiva uttalanden som Detaljplanen för Säbyholm antogs vid Upplands-Bro Kommunfullmäktige idag. Arbetet med att utveckla bostäder i vacker parkmiljö med bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse fortsätter och vi ser fram emot att utveckla Säbyholm till en naturlig mötesplats med bostäder och ett etablerat närings- och friluftsliv. Utöver den generösa byggrätten för bostäder medger detaljplanen nästintill lika omfattande byggrätt för kommersiella lokaler med mycket god utvecklingspotential.


Se Detaljplanens antagande vid Upplands-Bro Kommunfullmäktige: https://play.quickchannel.com/play/ai4h201

(Tid 2:12 tom 2:36)

Commenti


bottom of page