top of page

Kapitaltillskott och ägarbreddning

Protorp har genomfört en mindre kapitalanskaffning i syfte att öka upp ägarbasen med drivande entreprenörer och nya ambassadörer. Bolaget har också tillförts kapital till samma värdering som vid det omvända förvärvet runt årsskiftet. Detta vittnar om en styrka och att marknaden värdesätter nuvarande projekt och Protorps affärsidé. Det tredje syftet var att inleda förvärvsdialoger för att sondera terrängen för framtida affärer. En rad dialoger har ägt rum men Protorp har valt att avvakta då vi anser att bättre tillfällen kommer att ges samt att vi önskar vårda vår kassa i osäkra tider.


Ladda ner:

Protorp Fastigheter AB - investment teaser 2022
.pdf
Ladda ner PDF • 3.61MB

Comments


bottom of page