top of page
Image by Andre Iv

Kartan för morgondagens bostäder och lokaler ritas om idag.

Det byggs i Sverige. Stora städer växer sig allt större. Intresset för att flytta ut på landsbygden växer också. Men kommer efterfrågan i dag vara densamma i morgon? Och hur påverkar det dina fastighetsinvesteringar?

 

Vi investerar i och utvecklar både råmarksfastigheter, byggklara tomter och befintliga fastigheter där vi ser tydlig potential – ingen annanstans. Inget är så intressant för oss på Protorp som just efterfrågan – för det är där slaget står. Inget är så dyrt som att investera där det inte kommer finnas ett behov. Och inget är så prisvärt som att investera där efterfrågan kommer vara som störst.

 

Protorp är ett publikt bolag och har ca 1 000 aktieägare.

Välkommen!

Intro

Där fastigheter, investerare och finansbranschen möts

Var och hur är två centrala frågor vi ständigt söker svar på, när det gäller de investeringar vi på Protorp satsar på. Var som i var efterfrågan på bostadsfastigheter finns och kommer vara som störst, och hur som i hur man på mest lönsamma sätt bygger och utvecklar fastigheter.

 

Svaren på dessa frågor får vi genom Protorpmodellen. Här kombinerar vi data och riskkontroll med starkt ledarskap. Datan ger oss både värdefull information om var efterfrågan kommer vara som störst över tid och hur vi bäst utvecklar, bygger och finansierar projekten. Ett brett spektrum av investeringar som omfattar allt från utvecklingsfastigheter och byggklar mark med råmark ger oss riskspridning och kontroll. Det starka ledarskapet, där vi kombinerat kompetenser från både fastighetssidan och finanssidan, ger oss möjlighet att värdera och förvalta investeringarna på bästa tänkbara sätt.

 

Med Protorpmodellen hittar vi investeringarna som kommer att bygga värde. Både för våra investerare och för vårt samhälle.

På Protorp utvecklar vi fastigheter där de efterfrågas

Vi investerar i och utvecklar både råmarksfastigheter, byggklara tomter och befintliga fastigheter där vi ser tydlig potential – ingen annanstans. Vi är datadrivna och baserar alla våra beslut på väl underbyggda fakta för både var människor vill bo och hur de vill bo.

 

I vårt team finns kompetenser från både fastighets- och finansbranschen vilket gör att vi kan se på investeringar från så många olika håll som möjligt. Det tror vi är nödvändigt för att inte bara vara med när kartan för bostadsbyggandet i Sverige ritas om – utan att också till viss del hålla i pennan.

 

Vi skapar morgondagens samhälle – där efterfrågan är som störst.

Introtext
Image by Steady Hand Co.

En bostadsmarknad i förändring

Rapporter visar att bostadsmarknaden står inför stora utmaningar. Hyresrättsbolag tar över efter bostadsutvecklare och mycket byggs med hög risk och osäker efterfrågan. Det är tydligt att det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan i såväl storstadsområdena som i landet i stort, vilket leder till en mer eller mindre mättad marknad eller ett stort efterfrågegap.

Aktuella projekt

sabyholm.png

Säbyholm

Upplands-Bro

Säbyholm är ett tidigare gods i Låssa Socken i Uppland som är beläget några kilometer sydväst om Bro och ligger tätt intill Mälaren. Protorp planerar att utveckla 150-200 bostäder i området med blandad upplåtelseform fördelat på ett femtiotal hus.

bottom of page